Lychnis of Koekoeksbloem

In dit artikel over de Lychnis of koekoeksbloem info over de grondsoort, bodem, standplaats enerzijds en herkomst, naamgegeving en historie anderzijds. De Lychnis of koekoeksbloem is de Nederlandstalige naam voor een geslacht van kruidachtige planten uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De botanische naam van het geslacht is Lychnis. De naam Lychnis is afkomstig van het Griekse woord ‘lychnos’ dat lamp betekent. Er zijn verschillende verklaringen. Volgens een verklaring slaat de naam op de heldere kleur van de bloemen, volgens een andere verklaring slaat de naam op het gebruik van de wollige bladeren als lampepitten. De naam werd door de Griek Theophrastus gebruikt.

Er is geen overeenstemming over de vraag of dit geslacht erkenning verdient of dat deze planten ingevoegd moeten worden bij het geslacht Silene. In de 23e druk van de Heukels worden de echte koekoeksbloem en de rode pekanjer ingevoegd in Silene: dit zijn de enige twee soorten die in de 22e druk in dit geslacht geplaatst werden. De soorten, indien het geslacht erkend wordt, zijn kruiden, met opgerichte stengels en tegenoverstaande, meest lancetvormige bladeren. De bloemen hebben vijf kroonbladen. De vijf kelkbladen zijn buisvormig vergroeid. De bloemen staan meestal in dichte bloemhoofdjes. Er zijn geen steunbladen.

Lychnis of koekoeksbloem

Op deze website vind  u in ieder geval 2 soorten Lychnis:

De Lychnis Chalcedonica of Brandende liefde   (klik hier voor het artikel)

lychnis
lychnis

De Lychnis Coronaria of prikneus   (klik hier voor het artikel)

Biotoop van de Lychnis volgens wilde-planten.nl

Bodem: Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke grond (zand, leem, lichte klei, zavel en veen).

Groeiplaatsen: Grasland (hooiland, beekdalgrasland, boezemland en langs greppels, nat en matig bemest grasland), bermen, waterkanten (slootkanten), zeeduinen (duinvalleien), bossen (lichte loofbossen) en kapplekken.

Volgens Wikipedia groeit de plant “op vochtige plaatsen met een zuurgraad tussen 6,1 en 7,8, op voedselrijke laagveen- of zandgrond”. Nou, in mijn tuin is van zand geen sprake en al helemaal niet van laagveen en ik moet die plant soms met wortel en tak verwijderen. Vooral de witte wilde variant is een taaie rakker. Volgens de meeste tuinsites heeft lychnis vochtige leem- of zandbodem nodig met voldoende humus. En daar houden we het dan maar op. Oftwel, humusrijk of kleigrond vermengen met zand en zand vermengen met humusrijke of kleigrond.

Overige kenmerken:

Bodem: Droog, matig voedselrijk tot arm
Vocht: licht vochtig tot droog
Grondsoort: zandige of stenige bodem
Standplaats: Zonnige, open plaats / halfschaduw
Biotoop: braakliggende grond, open plaatsen
Hoogte: 80 tot 100 cm
Winterhardheid: Goed
2 jarig, uitzaaiend
Maakt 1e jaar een rozet, bloeit pas het tweede jaar.
Bloeiperiode: juni-augustus

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *