Heidelibel in een stadstuin

Op deze pagina een fotoserie van een prachtige Heidelibel. Hoewel hij groen is betreft het hier de Steenrode Heidelibel. De reden dat hij groen is komt omdat we hier te maken hebben met het mannetjesexemplaar. Het vreemde is dat ik nog nooit een vrouwtje heb gezien.

Ik kan dus geen foto van een rood exemplaar laten zien. Deze foto’s zijn gemaakt in een middegroot dorp aan de rand van amsterdam. Er is groen genoeg in de buurt en het is een buurtje met laagbouw en veel tuinen. In mijn  tuin zit bovendien een mooie vijver.

De Heidelibel in de stadstuin

Hij zit er vaker, deze soort. Het is een prachtig beest, groen van kleur en desondanks luisterend naar de naam Steenrode Heidelibel. Aangezien ik een vijvertje in mijn tuin heb hebben we veel insecten die het langs de waterkant goed doen. Deze libel zet zijn eieren af in de vijver. Elk jaar weer zien we lege hulzen op de rietpluimen zitten.

heidelibel

Het is een mannetje, want de vrouwtjes zijn wel echt rood. Deze soort kom vrij algemeen voor in nederland. De steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum) is een echte libel uit de familie van de korenbouten (Libellulidae). De libel wordt 35 à 40 mm lang en komt voor in vrijwel heel Europa.

In Nederland is het een algemene soort van begin juli tot begin november. De steenrode heidelibel is meestal te vinden bij ondiep, stilstaand water. Ze kunnen over grote afstanden zwerven en dan in concentraties worden aangetroffen in grasland of wegbermen.

Zoals de meeste korenbouten jaagt deze libel vanaf uitkijkposten op kleine insecten. Bij mij zit hij in de tuinvijver, een woonvijver voor diverse soorten waterjuffers en andere waterminnende kruipertjes en zwemmertjes.

De steenrode heidelibel heeft een eenjarige levenscyclus en overwintert als ei. De eieren komen in het voorjaar uit, waarna de larven zich snel ontwikkelen. De larven zijn jagers en leven tussen waterplanten op een modderige bodem van kleine ongewervelden als muggenlarven. Uitsluipen vindt plaats van begin juni tot eind september, met een piek van eind juli tot begin september.

Jonge dieren zijn in de wijde omtrek van het voortplantingswater aan te treffen, zittend en jagend op kleine insecten in ruige vegetatie. Geslachtsrijpe mannetjes vliegen bij het water en gaan regelmatig zitten op uitstekende stengels in de oevervegetatie.

Ze speuren naar vrouwtjes voor de paring. Mannetjes die dichtbij komen worden meestal verjaagd. De eitjes worden vliegend in tandempositie door wippende bewegingen van het onderlijf afgezet, in het water of op modder vlak bij het water. Soms worden meerdere ei-afzettende tandems op één plaats tegelijk waargenomen.

Woongebied

De habitat van de steenrode heidelibel bestaat uit allerlei stilstaande watertypen, zoals vennen, duinplassen, vijvers en laagveenmoerassen, maar soms ook zwakstromend water. Een belangrijke voorwaarde is veel zon. De steenrode heidelibel is in tegenstelling tot de bruinrode heidelibel geen pioniersoort en komt vooral voor op plaatsen met een goed ontwikkelde oevervegetatie, waar de territoriale mannetjes zich kunnen ophouden.

Verspreidingsgebied

Het verspreidingsgebied van de steenrode heidelibel loopt oostelijk tot in Siberië en China; de soort komt niet voor in Afrika. In Europa ligt het verspreidingsgebied in Noord-, Centraal en Oost-Europa. Noordelijk reikt het areaal tot het zuiden van Scandinavië, zuidelijk globaal tot Frankrijk, Noord-Italië en de noordelijke Balkan. Verder komen geïsoleerde populaties voor in Noord-Finland, de Pyreneeën, Noord-Spanje en de Balkan. Zwervers bereiken af en toe Groot-Brittannië. In Turkije komt een andere ondersoort voor dan in Europa. In Nederland is de soort zeer algemeen, alleen schaarser voorkomend in zeekleigebieden. Ze kunnen over grote afstanden zwerven en dan in concentraties worden aangetroffen in grasland of wegbermen.

Gebruik nooit gif in uw tuin. Neem biologische bestrijdingsmiddelen van Ecostyle of andere ecologische merken. Gebruik nooit spullen van Bayer of HG. Dit is allemaal vergif en dat is één van de oorzaken van de terugloop van het aantal insecten.

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *